I.G.N.O.U SPECIAL STUDY CENTER – HOWRAH

I.G.N.O.U SPECIAL STUDY CENTER - HOWRAH

PRESENT OFFICE BEARERS

Sri. Lalit Kankaria

Sanjojak

Sri. Kapil Patwa

Saha-Sanjojak

Sri. Rajendra Rampuria

Member

Sri. Rakesh Sethiya

Member

Sri. Subhas Chouradia

Member

Sri. Ram Adhin Singh

Saha-Sanjojak