SHRI JAIN DHARMA SABHA SAMITI

SHRI JAIN DHARMA SABHA SAMITI

PRESENT ADMINISTRATIVE TEAM

Sri. Kundanmal Phalodiya

Convener

Sri. Hemant Kothari

Joint Secretary

Sri. Siddharth Gulguliya

Joint Convener

Sri. Vinod Minni

Member

Sri. Chandra Prakash Daga

Member

Sri. Uday Chand Sethiya

Member

Sri. Surendra Kumar Surana

Member

Sri. Ajay Bothra

Member

Sri. Arun Bachawat

Member

Sri. Pradip Sethiya

Member

Sri. Ashok Kumar Lodha

Member

Sri. Shantilal Daga

Member

Sri. Bhagi Chand Daga

Member

Sri. Manak Chand Daga

Member

Sri. Ajay Abhani

Member